Tabletki quickphos

Cena:220.00
Dostępny
Do koszyka

Działanie środka polega na uwalnianiu w obecności wilgoci atmosferycznej trującego gazu - fosforowodoru. Jedna pastylka o wadze 0,6 g wydziela 0,2 g fosforowodoru.
Obiekt należy przygotować do zabiegu, a środek stosować ściśle według obowiązującej szczegółowej instrukcji stosowania.

 

FUMIGACJA / DEZYNSEKCJA

 

Ziarno zbóż: pszenica, jęczmień, żyto, pszenżyto, owies, proso, sorgo oraz nasiona grochu luzem w pryzmie lub silosie.
Zalecana dawka: 20-25 pastylek/tonę (4-5 g fosforowodoru/tonę).
Czas ekspozycji: zależy od budowy budynku, temperatury, wilgotności: minimum 3-8 dni.
Wietrzenie: zależy od budowy budynku.
Maksymalna liczba zabiegów – 1.

 

Ziarno zbóż: pszenica, jęczmień, żyto, pszenżyto, owies, proso, sorgo oraz nasiona grochu w workach na paletach.
Zalecana dawka: 20-25 pastylek/m3 (4-5 g fosforowodoru/ m3).
Czas ekspozycji: zależy od budowy budynku, temperatury, wilgotności: minimum 3-8 dni.
Wietrzenie: zależy od budowy budynku.
Maksymalna liczba zabiegów – 1.

Środek przeznaczony do stosowania przez ludzi, którzy ukończyli 18 lat oraz szkolenie w zakresie stosowania środków o najwyższej klasie toksyczności metodą fumigacji.